Egri Gábor

Hiszem, hogy Jézus Krisztus elegendő az ember minden problémájára. Jézus mondja ‭‭”Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28)

Éppen ezért azt tartom a legfőbb célomnak, hogy az embereket, legyen hívő, vagy hitetlen, Istenhez vezessem, mert a Vele való kapcsolatban, minden a helyére kerül.

A gyülekezetben kiemelt figyelmet szentelek a lelkigondozásra, tanítványozásra, misszióra, házicsoportokra és igyekszem a közösségünknek pásztora és nem managere lenni.

A szolgálatomat nem egyedül végzem, hanem támogató feleségemmel Krisztivel együtt. Egyéni, illetve gyülekezeti missziómban mindig is szerettem az új formákat használni, ezért indítottam el a KocKer-t (LEGO® Kockás Keresztyén műhely).